Pazartesi, Şubat 19, 2018
   
Yazı Boyutu

Balkan Savaşları'nda Osmanlı Tebaasına Soykırım mı Yapıldı?

Balkan Savaşı üzerine çıkan son kitap “Trakya’da Bir Savaş Fotoğrafçısı - Balkan Savaşı Anıları” olmuştur. Bu nedenle üzerine en çok kitap yazılan da Balkan Savaşı olmuştur. Ancak savaşın öyküsü bitmemiştir. Biteceğe de benzememektedir. Zira tarihin en kanlı savaşlarından biridir. İngiliz gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Herbert F.Baldwin’in yeni çıkan kitabında Balkan ülkelerinin Osmanlı Tebası’na soykırım yaptıkları bilgisi yer almıştır.

Bu olayın yabancı bir savaş muhabiri tarafından yazılması düşündü-rücüdür. Bunu bir yabancının değil, bizim tarihçilerimizin yazması gerekirdi. Belki yazmışlardır Fakar nedense yabancıların suçlamaları karşısında hep savunmada kalmışızdır. Ermenilerin soykırım iddiaları da böyledir. Adamlar tarihi tersine çevirdikleri halde biz yıllarca susmuş, gözlerimizi kapamışızdır. Oysa Balkan Savaşları’nın ki bu savaşlar, 1828 Osmanlı - Rus, 1897 Türk - Yunan, 1877-1915 Türk İngiliz ve Fransız Savaşı, 1878 Osmanlı - Rus, 1912 Türk - Bulgar ve 1920-1922 Türk-Yunan Savaşlarıdır. Bu savaşların bir çoğu, özellikle Ruslarla, Bulgarlarla, İngilizlerle, Fransızlarla, Yunanlılarla yapılanlar yerli ve yabancılar tarafından izlenip, yazılmışlardır. En son Balkan Savaşları’nın dökümünü Amerikalı tarihçi Justin McCarthy “Ölüm ve Sürgün” adlı kitabında yapmıştır. Tarihi bilmek düşman olmak, düşmanlığı devam ettirmek değildir. Milletler arasında ebedi dostluğun değil, ebedi menfaatin olduğunu bilmek yeterlidir. Amerikalı tarihçinin kanıtlara dayanarak çizdiği tabloya göre; 19. yüzyılın başlarından, 20. yüzyılın başına kadar (100 yıl içinde) Balkanlar’dan Kafkaslar’a (Galiçya’dan Yemen Çölleri’ne) kadar 5 milyon 60 bin Türk öldrülmüş, 5 milyon 381 bin Türk de yurtlarından sürgün edilmiş, göç sırasında da 5 milyona yakın insan sopuklardan, açlıktan, hastalıklardan ölmüştür. “Belli ki Balkanlar’da etnik temizlik ve bir Türk soykırımı vardır.”

Amerikalıların belgelere dayalı olarak kitap ve tarihlerine yazdıklarına göre 1920-1922 Türk-Yunan Savaşı’nda Yunanlılar bir milyonun üzerinde Türk’ü öldürmüş, bir milyon 200 bin Türk de Anadolu ve Trakya’dan sürgün etmişlerdir. Yabancı savaş muhabirleri 1912 Balkan Savaşı’nda ise Bulgarlar’ın Trakya’yı mezbahaya çevirdiklerini yazmışlardır. Yemen Çölleri’nde de iki milyona yakın Türk, Araplar tarafından çeşitli şekilde yok edilmiştir.

Biz bu tarihi biliyor muyuz? 1920’de Yunanlıları Anadolu ve Trakya’ya çıkartıp, Türk’ü buralardan da sürgün etmek isteyen ülkelerin isimleri bugün dahi onların masalarının üstünde duran “Sevr Dosyası”ndadır. Sevr Dosyası’nın hazırlanışının üzerinden 90 yıl geçmiştir. Biz 90 yılda Sevr’in tarihini unuttuk, Balkanlar’dan ecdadımızı kovanları bağrımıza bastık. Bugün ise Anadolu’nun bütünlüğünü korumaya çalışıyoruz.

“Atatürk olmasaydı, Türk belki Özbekistan’da olurdu. Ama Trakya ve Anadolu da kalmazdı. 100 yıl içinde sürülmüş ve insanları katledilmiş Türkler’in Konya Ovası’ndan sürülmeleri ne kadar sürerdi acaba?” Balkan Savaşı’nın üzerinden de 100 yıl geçmiştir. Türk-Yunan Savaşı’nın üzerinden ise 88 yıl geride kalmıştır. Bu süreçte tarihin en kanlı savaşlarını yetişen yeni kuşaklara öğretemedik. Söylediklerimiz, yazdıklarımız “reçete bilgileri” halinde kaldı. Oysa tarihin tekerrür etmemesi için iyi bilinmesi, ondan ders alınması gerekir. Tabii tarihi bilmek düşman olmak, düşmanlığı devam ettirmek değildir. Milletler arasında ebedi dostluğun değil, ebedi menfaatin olduğunu bilmek yeterlidir.

Bu bilgiye ihtiyacımız vardır. Amerikalı tarihçinin yazdığı şu bilgiyi ise ezberimizde tutmalıyız;

“Atatürk olmasaydı, Türk belki Özbekistan’da olurdu. Ama Trakya ve Anadolu da kalmazdı. 100 yıl içinde büyük coğrafya bölgelerinden (Balkanlar’dan, Afrika’dan, Asya’nın bazı yerlerinden) sürülmüş ve insanları katledilmiş Türkler’in Konya Ovası’ndan sürülmeleri ve atılmaları ne kadar sürerdi acaba?”

Amerikalı tarihçi Konya’nın Osmanlı Devleti’nin imzaladığı Sevr Anlaşması ile Türkler’e “VATAN” olarak bırakıldığını söylemek istemektedir. Bugün bu Atatürk’ü unutturmaya çalışmaktadırlar. Nereden nereye?

article thumbnailTesadüfün Yarattığı Dostluğun HikayesiNazif Karaçam

1992 Kakava Şenlikleri (Şovu) sırasında 1917 yılında Kırklareli Mutasarrıfı Yanyalı Hilmi Bey’in Amerika’da öğrenim yapmış, evlenip orada kalmış ve Amerika’da ünlü devlet adaml [ ... ]article thumbnailKakava'dan sonra Kakava üzerineNazif Karaçam

Türkiye’de 200’ün üzerinde festival vardır. Bu festivallerin yarıdan fazlası tarım kökenli etkinliklerdir. KAKAVA gibi dinamik, mitoloji ve inanca bağlı festival türü çok azdır. Bu f [ ... ]article thumbnailAklın serbest düşünme, bilginin ilerlemeye ihtiyacı vardırNazif Karaçam

Türkiye Anayasalı yönetim biçimine 1876 yılında geçmiştir. Anayasayı devrin ünlü devlet adamı Mithat Paşa yazmıştır. Mithat Paşa o yıllarda cumhuriyeti düşünüyordu ama 1.Meşruti [ ... ]article thumbnailİstiklal Savaşı’nda “İzmir’den Bursa’ya” Yunan VahşetiNazif Karaçam

Milli Mücadele Dönemi’dir. Türk’ün Anadolu’da “ATEŞLE İMTİHANI” vardır. İki yıldan beri Anadolu’nun Batı’sı ve Güney’i ile Trakya işgal altındadır.article thumbnailPadişah çocuklarının Trakya’da taht kavgalarıNazif Karaçam

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı çalışmalara göre; Trakya’da yaşayanların daha çok tarihe ilgi duyduklarını, tarih okuduklarını tespit etmiştir. Bu husus doğru bir tespittir. [ ... ]article thumbnailBütün zamanların en büyük insanı; Mustafa Kemal AtatürkNazif Karaçam

Mustafa Kemal Atatürk’ ün güncelliği artarak devam ediyor. Türkiye’ de ve Dünya’ da Mustafa Kemal Atatürk’ e duyulan ihtiyaç bu büyük devlet adamını güncel kılan nedenlerin baş [ ... ]article thumbnailKitap ve Şair Hakkında Fuat ErtuğralNazif Karaçam

Kişi şairse şiir yazmadan duramaz. Bizim şairlerimiz genelde şiiri kolay yazılan bir edebiyat türü olarak görürler ve öylede zannederler.article thumbnailMilli Mücadele’de Savaşanların Çocukları Nasıl Korundu?Nazif Karaçam

-Kazım Karabekir Paşa’nın askerleri
-Dr.Fuat Umay’ın yetim çocuklarıarticle thumbnailSakarya Savaşı Öncesi Sıkıntılı GünlerNazif Karaçam

1921 yılının Ekim ayında Millet Meclisi’nde yeni kurulan 100 bin kişilik ordunun giydirilmesi tartışmaları vardır. ASKER VERGİSİ yoluyla halktan giyecek malzeme toplanmıştır. Toplanan  [ ... ]article thumbnailAtatürk'e Nobel Barış Ödülü verilmesi teklifiNazif Karaçam

YUNANİSTAN 1934 Yılında ATATÜRK’ Ü Nobel Barış Ödülüne aday göstermişti. 1922’de Türk-Yunan Savaşı bittikten, Trakya geri alındıktan, T.C. Devleti kurulduktan, Türkiye komşu ül [ ... ]article thumbnailAtatürk hakkında çıkan kitap sayısı 5 bin'e yaklaştıNazif Karaçam

İstanbul Devlet Beyazıt Kütüphanesi Müdürü Muzaffer Gökmen 1963 yılında yaptığı bir açıklamada Atatürk hakkında yazılan kitap sayısının beş bin’e yaklaştığını söylemişti [ ... ]article thumbnail1919’da Anadolu’ya kurtarıcı olarak kim gidecekti?Nazif Karaçam

Yeri geldikçe yazıyoruz. “Eski bilgi yeni bilgiye açıktır.” diyoruz. Çünkü tarihi olduğu gibi yazma imkanı yoktur. Tarihte yazılmış bilgilerden daha çok yazılmamış, unutulmuş bil [ ... ]article thumbnailAkıl defterindeki özdeyişler ve düşüncelerNazif Karaçam

Türkiye’de yerli kozmotik sanayini kuran Bandırma’nın Haydar Köyü’nden Adnan Hunca sonraki gün yapacağı işleri yazar, kağıdı akşamdan evden çıkış kapısının eşiğine koyarmı [ ... ]article thumbnailGelecek hadiseler önce gölgelerini yayarlarNazif Karaçam

Her ülkenin, toplumunda marjinal kesimlerinde şu veya bu nedene bağlı olarak hareketlilik vardır. Şayet toplum genç bir nüfusu içeriyorsa bu hareketlilik daha büyük boyutlarda olur. Mesela  [ ... ]article thumbnailİsmet İnönü hala güncel bir konuNazif Karaçam

Bir yabancı kaynak Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata veda edişini değerlendirirken; “Mustafa Kemal, Anadolu’da askeri birlikleri ziyaret ederken iki büyük komutana rastladığını, bu konu [ ... ]article thumbnailZamanımız bilgi çağı. Biz hangi çeşit toplumuz?Nazif Karaçam

Şimdilerde pek söylenip yazılmıyor, ama sosyoloji toplumları incelemeye, sınıflandırmaya devam ediyor. Çiftçi toplumundan söz ediyor.” Geri kalmış toplum” diyor.article thumbnailSaat tamircisinin oğlu dünyanın en büyük eğitimcisidirNazif Karaçam

Bizde eğitim tarihi okutuluyor mu bilmiyorum. Geçmişte Öğretmen Okullarında okutuluyordu. Bugün okutuluyorsa, eğitimin filozofu J.J.Rousseau (Russo) hakkında bilgileri var demektir. J.J. Russ [ ... ]article thumbnailKöylüye ilk “Efendimiz” diyen Atatürk olmuştur.Nazif Karaçam

Ünlü “Çankaya” yazarı Falih Rıfkı Atay bir kitabına okuyucuya bir soru yönelterek başlar. Der ki; “Sana ilk Türk olduğunu kim söyledi?”article thumbnailBir ülkenin topraklarını yabancılar konuşmaya başlamışsaNazif Karaçam

Osmanlı Devleti, 600 yılda 10 milyon kilometre kare toprağa (Avrupa kadar), 60 Milyon nüfusa sahip olmuştur.article thumbnailAtatürk üzerinden politika yapmayan Cumhuriyet Kadını; Doç.Dr.Bahriye ÜçokNazif Karaçam

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Bahriye Üçok’u basında çıkan yazılarından dolayı tanıyordum. Genelde Cumhuriyet Gazetesi’nde yazıyordu.article thumbnailÇağdaşım, Gazeteci-Yazar Cüneyt Arcayürek ArdındanNazif Karaçam

Avusturyalı ünlü yazar Franz Kafka bir yerde “Ölümü insanlar yaşatıyor “ der. Bu yazımda ölümü tartışmak istemem. Çünkü, insanoğlu ölümle beraber doğmakta, ölümle beraber ha [ ... ]article thumbnailABD'nin Dayton şehrindeki Kırklareli'lilerNazif Karaçam

Osmanlı Devleti son kırk yıl içinde beş savaş yaşamıştır. Bu beş savaşın üçü büyük ölçüde can-mal ve toprak kaybına neden olmuştur.article thumbnailÇanakkale Savaşı, Bir Deha'nın Doğuşu, Bir Ulus'un DirilişidirNazif Karaçam

Çanakkale Savaşı dünyada ilk Amfibik savaştır. Bu savaşa düşman Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile başlatıp sürdürmüştür.article thumbnailMustafa Kemal’in yanında bir Kırklareli’li Topçu Subayı Kemal DoğanNazif Karaçam

Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin  1918’de Mondros Anlaşması’nı imzaladıktan sonra milli mücadelenin, özgürlük ve bağımsızlık savaşının halk çoğunluğunun olduğu Anadolu’d [ ... ]article thumbnailİstanbul'un tarihi ve kültürel önemiNazif Karaçam

Tarihte bir çağ kapatıp, yeni bir çağ başlatan olay şöyle meydana gelmiştir. 1453 yılı başlarında Doğu ROMA imparatorluğu, yani Bizans, İstanbul şehri ile Trakyaarticle thumbnailYoksulluk belli bir seviyenin altında yaşamak demektirNazif Karaçam

Atalarımız “yoksulluk ateşten gömlektir” demişlerdir. Yoksulluk bir anlamda sosyal ve ekonomik yaşam düzeyinin altında veya sınırında hayatı sürüklemek demektir.article thumbnailMustafa Kemal'in Kubilay İrtica Olayına BakışıNazif Karaçam

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın 1930 Kasım ayında yapılan belediye seçimlerinde büyük başarı göstermesi nedenlerini araştırmak amacı ile, Atatürk, 3,5 ay sürecek bir gezisinin Trakya [ ... ]article thumbnailEcevit ve “Kırık Politika” KitabıNazif Karaçam

Çok partili hayata geçtiğimiz 1945 yılından itibaren Türkiye’de siyasi hayat hareketlenmiş, renklenmiş ve demokrasileşme başlamıştır.article thumbnailYeni insan, yeni okul, yeni toplum Cumhuriyetin hedefidirNazif Karaçam

Cumhuriyeti kuranlar yeni insanın, yeni toplumun yeni okuldan çıkacağını düşünmüşlerdir.Login Form